Κάπνισμα και υπογονιμότητα

Είναι γνωστές και αποδεδειγμένες, οι αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος στην εγκυμοσύνη. Ποιες όμως είναι οι επιπτώσεις του καπνίσματος στη γονιμότητα ενός ζευγαριού;

Υπάρχει έρευνα και συγκεκριμένες μετααναλύσεις, που συσχετίζουν το κάπνισμα στον άντρα, με επιπτώσεις τόσο στον αριθμό, όσο και στην κινητικότητα και μορφολογία των σπερματοζωαρίων

Είναι γνωστή επίσης, η συσχέτιση του ιχνοστοιχείου του ψευδάργυρου με την ποιότητα του σπέρματος Σε καπνιστές, ο ψευδάργυρος, βρίσκεται σε μειωμένα επίπεδα στο αίμα .
Άλλες μελέτες, συσχετίζουν το τσιγάρο και τις τοξικές του ουσίες που παράγονται κατά την καύση, με κατακερματισμό του DNA του σπέρματος.
Τέλος, υπάρχουν και μελέτες, που συνδέουν απευθείας τη νικοτίνη με μη φυσιολογικές παραμέτρους στις σπερματαναλύσεις.

Γενικότερα, έχει αποδειχθεί πως τα επίπεδα σπέρματος σε καπνιστές, σε σχέση με μη καπνιστές, είναι κατά 22% περίπου χαμηλότερα Μάλιστα αυτή η μείωση των παραμέτρων, είναι εξαρτώμενη και από τη δόση. Βαρείς καπνιστές, έχουν χειρότερες σπερματαναλύσεις από άντρες, που καπνίζουν μονάχα σποραδικά.

Παρόλα αυτά, ενώ η επίδραση του καπνίσματος στις παραμέτρους μιας σπερματανάλυσης έχει αποδειχθεί, η απευθείας συσχέτιση του, με την αντρική υπογονιμοτητα, δεν έχει, αν και υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις.

Πρόσφατη μελέτη του 2018, στη Σουηδία, ισχυρίζεται πως υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ του καπνίσματος του πατέρα κατά τη διάρκεια της σύλληψης και της πιθανότητας το παιδί που θα γεννηθεί να εμφανίζει μειωμένο σπέρμα αν είναι αγόρι, στα 20 έτη της ζωής του. Φυσικά περαιτέρω έρευνα, χρειάζεται για να αποδειχθεί ,το παραπάνω

Το κάπνισμα για τη γυναικά, μπορεί να αυξήσει τη πιθανότητα αποβολών και έκτοπης κύησης

Έρευνα, έχει επίσης αποδείξει, πως το κάπνισμα επιταχύνει την απώλεια ωαρίων και γενικά στις καπνίστριες, ο μέσος όρος ηλικίας που θα μπουν τελικά σε εμμηνόπαυση, είναι 1-4 χρόνια μικρότερος από τις μη.

Γενικότερα, είναι γνωστό πως αρκετές από τις ουσίες που περιέχονται στο τσιγάρο και απελευθερώνονται με την καύση του, είναι μεταλαξιογόνες.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η φυσική σύλληψη και το ποσοστό επίτευξης εγκυμοσύνης, να είναι αποδεδειγμένα μικρότερο σε ζευγάρια που ο ένας από τους δυο καπνίζει, ενώ έχει επίσης παρατηρηθεί πως η πιθανότητα επιτυχίας μιας εξωσωματικής, αν απομονωθούν όλοι οι άλλοι ανεξάρτητοι παράγοντες που μπορούν να την επηρεάσουν, είναι μικρότερη σε ζευγάρια που καπνίζουν.
Στατιστικά, τα ζευγάρια αυτά, χρειάζονται περίπου διπλάσιο αριθμό εξωσωματικών για να επιτύχουν εγκυμοσύνη, σε σχέση με τα ζευγάρια που δεν είναι καπνιστές.

Μεταβολίτης της νικοτίνης μάλιστα ,έχει βρεθεί στο υγρό των ωοθυλακίων,που αναρροφήθηκε , κατά τη διάρκεια ωοληψιών, όχι μόνο σε γυναίκες που καπνίζουν οι ίδιες, , αλλά και σε γυναίκες που ο σύζυγος καπνίζει (passive smoking) ακόμα και σε γυναίκες που έρχονται σε επαφή με καπνίζοντες, στο γενικότερο τους εργασιακό και μη περιβάλλον. Κάτι, που αποδεικνύει, πως αρνητικές επιπτώσεις στη γονιμότητα και την επιτυχία μιας εξωσωματικής, δεν έχει μόνο το κάπνισμα, αλλά ακόμα και το παθητικό κάπνισμα

Τέλος, μελέτες που χρειάζονται βέβαια, περαιτέρω ανάλυση, έχουν συσχετίσει το κάπνισμα σε γυναίκες κατά τη σύλληψη και την εγκυμοσύνη, με γέννηση παιδιών που εμφανίζουν μεταγενέστερα στη ζωή τους , αυξημένη συχνότητα σχιζοφρένειας

Παρατηρούμε λοιπόν, πως το τσιγάρο, δεν έχει μονάχα αρνητικές συνέπειες στην εγκυμοσύνη, μα μπορεί να συμβάλει αρνητικά με διάφορους μηχανισμούς και στη γονιμότητα ενός ζευγαριού.

Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, στα πλαίσια των αλλαγών στον τρόπο ζωής που συστήνουμε, στα υπογονιμα ζευγάρια, να τονίζουμε πρωταρχικά, τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος, κατά τη περίοδο αυτή της προσπάθειας τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει ως οδηγία τόσο στα Αμερικάνικα όσο και στα αγγλικά πρωτόκολλα που έχουν εκδοθεί από τις αντίστοιχες Ανεξάρτητες αρχές, ενώ η σημασία αυτού, είναι τόσο μεγάλη, που το κάπνισμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελεί συχνά αποτρεπτικό παράγοντα για την παροχή εξωσωματικής δωρεάν, στο Δημόσιο.

No Comments

Post A Comment

CALL NOW