Εgg Donation

All-inclusive service, with no hidden costs. Pelargos IVF offers egg donation packages, with guarantees and top success rates.

Surrogacy Service

Pelargos IVF offers surrogacy services at collaborative IVF centres in Greece.

Carried out by the Pelargos IVF team, surrogacy treatment in Greece has many advantages.

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Υπογονημότητα Διαδυκτιακή διαβούλευση Αθήνα Ελλάδα PELARGOS IVF

Virtual Consultation

Pelargos IVF offers an online Consultation service to facilitate medical consultations with clients who are overseas.

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Υπογονιμότητα Αθήνα Ελλάδα PELARGOS IVF

Pelargos means “stork” in Greek.

In Greece as in so many different cultures around the world, the stork is the foremost symbol of the arrival of a newborn. Storks are often portrayed carrying a little cloth bundle in their beaks just before delivering a baby to its new home.

We work with the best IVF centres in Greece

Dr Karpouzis personally overseas every case – from the initial consultation to the positive pregnancy test result. He creates bespoke and innovative protocols for his patients, down to the last detail.

Mr Karpouzis has extensive experience in the field of assisted conception, both in the UK and Greece.

We work with the best fertility centres and private maternity hospitals in Greece. These institutions use cutting-edge technologies and work in state-of-the-art embryology laboratories. Our collaborating maternity hospitals and Day Surgery Units use the latest technology, facilities and equipment.

Concierge

We are pleased to announce that our clients who come from abroad can now access free membership of the Luxury Concierge Service, called Elixir. This way every patient from abroad can have a personal medical tourism concierge. The service includes organisation of all matters prior to the arrival in Greece and during their stay.
On top of that, Elixir members will be prioritised and enjoy complimentary services and discounts for accommodation, hotels, shops, restaurants and transportation.

Elixir Concierge Members Club will be at your service from the moment of your initial enquiry all the way till you board your return flight home from Greece, after your successful treatment.

WHY US

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Ολιστική Προσέγγιση Αθήνα Ελλάδα PELARGOS IVF
Holistic Approach to Care of Infertility Patients

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Ολιστική Προσέγγιση Αθήνα Ελλάδα PELARGOS IVF
ALL-INCLUSIVE SERVICES

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Ολιστική Προσέγγιση Αθήνα Ελλάδα PELARGOS IVF
INDIVIDUALISED FERTILITY SPECIALIST CARE

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Ολιστική Προσέγγιση Αθήνα Ελλάδα PELARGOS IVF
ONLINE CONSULTATION/ FLY-IN SERVICE

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Ολιστική Προσέγγιση Αθήνα Ελλάδα PELARGOS IVF
STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY EMBRYOLOGIC LABARATORY

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Ολιστική Προσέγγιση Αθήνα Ελλάδα PELARGOS IVF
FIXED PRICES. NO HIDDEN COSTS

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Ολιστική Προσέγγιση Αθήνα Ελλάδα PELARGOS IVF
EXPERIENCED AND SPECIALIZED MEDICAL TEAM

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Ολιστική Προσέγγιση Αθήνα Ελλάδα PELARGOS IVF
BESPOKE SERVICES

OUR SERVICES

70%

Positive pregnancy test / embryo transfer in women <35 years old

71%

Positive pregnancy test/ embryo transfer in egg donation.

7/10

Women <40 years old, get pregnant , after 1 egg collection

98%

Satisfaction Rate of Customers

TESTIMONIALS

Always there to care.

Book Appointment

Get Your Quote or Call: 0044 20 79711341

CALL NOW