Κρυοσυντήρηση Ωαρίων Ηλικία – Κόστος – Πως Λειτουργεί – Αθήνα

ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΩΑΡΙΩΝ

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων αποτελεί μια συχνή λύση εξασφάλισης γονιμοποίησης με το βλέμμα καρφωμένο προς το αύριο. Στις μέρες μας και παρά την έλλειψη ενημέρωσης επί του θέματος, πολλές γυναίκες επιλέγουν την κρυοσυντήρηση ωαρίων ως μια επένδυση για το μέλλον.

Στην PELARGOS IVF, τα εμβρυολογικά εργαστήρια με τα οποία συνεργαζόμαστε έχουν εμπειρία στη συντήρηση ωαρίων και επιτυγχάνουν κορυφαία για τη χώρα ποσοστά επιτυχίας με τη μέθοδο υαλοποίησης που χρησιμοποιούν. Η πλήρης και ειλικρινής ενημέρωση κάθε γυναίκας, η επιλογή του σωστού εργαστηρίου και του κατάλληλου πρωτοκόλλου διέγερσης των ωοθηκών είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία.

Χαρακτηριστικό είναι το λυπηρό φαινόμενο πως πολλές γυναίκες αποφασίζουν να προχωρήσουν σε κρυοσυντήρηση ωαρίων, ενώ έχουν πλέον ξεπεράσει την ιδανική ηλικία.

Κρυοσυντήρηση Ωαρίων - Ηλικία - Κόστος - Αθήνα - Ελλάδα - Pelargos Ivf

FAQ

Για ποιες γυναίκες είναι κατάλληλη η κρυοσυντήρηση ωαρίων;

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων αποτελεί μια μέθοδο διατήρησης της γονιμότητας, κυρίως για γυναίκες που για προσωπικούς λόγους επιθυμούν να καθυστερήσουν τη δημιουργία οικογένειας.

Σε περιπτώσεις εμφάνισης καρκίνου και πριν από την έναρξη της διαδικασίας της χημειοθεραπείας συνιστάται επίσης η κρυοσυντήρηση ωαρίων σε συνεργασία με την ογκολογική ομάδα του ασθενούς.

Σε ποια ηλικία πρέπει να συντηρήσω τα ωάρια μου;

Μια γυναίκα που επιθυμεί να επιλέξει την κρυοσυντήρηση, θα πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία το συντομότερο δυνατόν. Υπολογίζεται επιστημονικά ότι σε κάθε κύκλο περιόδου, περίπου 1000 ωάρια συστρατεύονται και αρκετά από αυτά χάνονται από ατρησία, ώστε ένα μόνο από αυτά να χρησιμοποιηθεί για τη γονιμοποίηση. Αυτή η συνεχόμενη μείωση στον αριθμό των ωαρίων, εξηγεί γιατί μια γυναίκα στα σαράντα της έχει μόνο 5% πιθανότητα να μείνει έγκυος κάθε μήνα.

Τι συμβαίνει σε έναν κύκλο κρυοσυντήρησης;

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων τείνει να ακολουθεί την ίδια διαδικασία με τον κύκλο εξωσωματικής. Ο Ιατρός, αρχικά καταστέλλει τις φυσικές ορμόνες μέσα από τη χρήση αντισυλληπτικού χαπιού και στη συνέχεια διεγείρει τις ωοθήκες με ορμονικές ενέσεις.

 

Κατόπιν της ωρίμανσης των ωαρίων, ο ιατρός προχωράει στη διαδικασία της ωοληψίας. Τα ωάρια συλλέγονται και κρυοσυντηρούνται μέσω μιας μεθόδου που λέγεται υαλοποίηση. Τα ωάρια μπορούν να μείνουν στη κρυοσυντήρηση για μακρύ χρονικό διάστημα, χωρίς έκπτωση στην ποιότητα τους.

 

Η διαδικασία του κύκλου κρυοσυντήρησης είναι πιθανό να διαφοροποιηθεί σε ασθενείς που πάσχουν από κάποια κακοήθεια.

Πόσα ωάρια πρέπει να κρυοσυντηρήσουμε ώστε να έχουμε καλύτερες πιθανότητες μελλοντικής εγκυμοσύνης;

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από τα συνεργαζόμενα εμβρυολογικά εργαστήρια ,75% των ωαρίων που έχουν κρυοσυντηρηθεί επιζούν κατά την απόψυξή τους και 75% από αυτά τελικά γονιμοποιούνται, για γυναίκες στις οποίες η κρυοσυντήρηση έχει γίνει σε ηλικίες μέχρι τα 38 έτη. Οι περισσότερες γυναίκες κάτω των 38 καταφέρνουν να κρυοσυντηρήσουν, πάνω από 10 ωάρια/κύκλο.

Είναι η κρυοσυντήρηση ασφαλής;

H μεγαλύτερη δημοσιοποιημένη μελέτη με πάνω από 900 μωρά προερχόμενα από κρυσοσυντηρημένα ωάρια , έδειξε πως δεν υπήρχε αύξηση γενετικών ανωμαλιών σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Μια άλλη μελέτη έδειξε πως δεν υπάρχει αυξημένη συχνότητα χρωμοσωμικών ανωμαλιών ανάμεσα σε έμβρυα προερχόμενα από κατεψυγμένα ωάρια σε σχέση με έμβρυα προερχόμενα από φρέσκα ωάρια.

Πάντα κοντά σας

Κλείστε Ραντεβού

    CALL NOW